DO TVÝCH STAROSTÍ Tisk
Neděle, 15 Leden 2017 00:00

Pokud se vám líbila píseň, kterou jsme v návaznosti na nedělní promluvu zpívali, ale poněkud jste ji pozapomněli, ZDE se k ní můžete vrátit...

 
PROMLUVA Z 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) - BŮH JE MOU SILOU Tisk
Neděle, 15 Leden 2017 00:00

Existuje taková hezká hádanka: Jakou větu žádný člověk tady na zemi nemůže pravdivě říct? Odpověď zní: Jsem mrtvý… To žádný člověk na této zemi pravdivě říct nemůže.

Ale my jsme v dnešním prvním čtení slyšeli větu, kterou nemůže pravdivě říct žádný nevěřící člověk: „Bůh je mou silou.“ A já bych na tuto drobnou, ale nesmírně silnou větu chtěl tady dneska upozornit: Bůh je mou silou. Kdybychom si z dnešní mše svaté neodnesli žádnou jinou myšlenku, jenom tuto, tak jsme si odnesli strašně moc: Bůh je mou silou… Tato slova si může přivlastnit každý, kdo Bohu věří, kdo ho má rád. Můžeme si tato slova opakovat ve chvílích, kdy jde na nás obava, strach, slabost, kdy jsme vystaveni nějakým zkouškám. Může nás ta věta povzbudit, protože to je skutečnost: Bůh je mou silou, o kterou se mohu opřít.

Celý článek...
 
MUDRCOVÉ OD VÝCHODU V PODÁNÍ NAŠICH MLÁDEŽNÍKŮ Tisk
Neděle, 15 Leden 2017 00:00

Během adventu jsme se při rorátech s dětmi připravovali scénkami a povídáním na lepší pochopení vánočních událostí. Chcete-li, můžete se podívat na fotografie a hezkou scénku z posledního setkání, která jistě pohladí po duši.

 
POUTĚ 2017 NA MARIA HILF Tisk
Neděle, 15 Leden 2017 00:00

Maria Hilf je mariánské poutní místo zavěcené zvláště ochraně nenarozeného života. Jeho duchovním správcem je P. Mariusz Banaszczyk, kterého v naší farnosti známe z dob, kdy k nám dojížděl zastupat a zpovídat z Velké Polomi. Teď nám posílá pozvání na setkání při některé z poutí.

 
PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ (A,B,C) - VODA, KŘÍDA, KADIDLO: VZÁCNÉ DARY? Tisk
Neděle, 08 Leden 2017 00:00

Vzácné dary přinesli mudrci Pánu Ježíši. Zjišťoval jsem na mši svatou pro děti, jak moc vzácné ty dary byly. Tak třeba takovou kilogramovou zlatou cihličku bychom dnes pořídili za necelý milion korun. Na kilogram skutečně kvalitního kadidla se v době Ježíšově muselo pracovat zhruba tři týdny. A myrha byla ještě pětinásobně dražší než kadidlo. Přinesli mudrci vzácné dary.

Básník Václav Renč, když ve verších popisuje klanění mudrců, používá mj. tato slova:

Hle, naše dary, stříbro, zlato,
tmí se nám v dlaních jako bláto
před tváří tvou…

Celý článek...
 
EXERCICIE NA VELEHRADĚ Tisk
Neděle, 01 Leden 2017 00:00

Práce i odpočinek k životu křesťana patří. A také ztišení se a čerpání v tichu Boží náruče. Nevyužijete k tomu také některý z nabidnutých termínů exercicií na Velehradě?

 
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA K NOVÉMU ROKU 2017 Tisk
Neděle, 01 Leden 2017 00:00

Milovaní  bratři a  sestry  Kristu,

prožili jsme krásné Vánoce a jistě jsme se radovali, že náš Pán Ježíš Kristus, vtělené Slovo Boží, se stal člověkem a přebývá mezi námi. Spolu s pastýři jsme zažili krásnou atmosféru betlémské jeskyně a sdíleli jsme hrdost a také radost Matky Boží Panny Marie a jejího ochránce a snoubence svatého Josefa. Jistě vnímáme, jak úžasným darem jsme byli obdarováni. Dárky, které byly pod stromečkem, jsou už na svých místech, možná už ani nejsou, protože jejich kvalita neodpovídala tomu, co o nich tvrdila reklama.

Včera na závěr občanského roku jsme se dívali zpět a trochu zpytovali svědomí, jak jsme splnili všechna předsevzetí, která jsme si udělali před 365 dny, kdy začínal uplynulý rok. S tím se musí vyrovnat každý sám.

Celý článek...
 
FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV - LEDNOVÉ ČÍSLO Tisk
Pátek, 30 Prosinec 2016 00:00

ZDE naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu a v něm mj. zamyšlení k přelomu roku, povídání o modlitbě, odpověď na dotaz, upozornění na webové stránky s inspiracemi pro rodiny, historické okénko s pohledem do obce, která k nám do farnosti dnes už nepatří, ale kdysi tomu bylo jinak, ohlédnutí za diecézní poutí do Říma, informační servis s novým pořádkem bohoslužeb, také dvě prosby otce biskupa a pozvání na koncert Hradišťanu.

 
PROMLUVA ZE SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA - JAK MOC JSEM UVĚŘIL? Tisk
Pondělí, 26 Prosinec 2016 00:00

Poslouchal jsem před Vánocemi rádio a nějaký člověk (nepamatuji si už, kdo to byl) tam řekl tyto myšlenky: Pro mě je krásný advent, když padá sníh, když září hvězdy na obloze, když znějí koledy, které zněly v mém dětství, když voní jehličí, když se zmrzlý zahřeji horkým vánočním punčem…

A já k tomu dodávám: A pak přijdou Vánoce a pak přijde 27. prosinec, zhasnou vánoční světla, přestanou koledy a lidé jsou tam, kde byli a Vánoce připomínají jen haldy u popelnic.

Celý článek...
 
PROMLUVA ZE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ - NEČEKANÉ PŘÍCHODY Tisk
Neděle, 25 Prosinec 2016 00:00

Nevím, jestli si to uvědomujeme, ale prožili jsme letos nejdelší možný advent. Někdy advent trvá jenom tři týdny a jeden den - od 1. neděle adventní po 4. neděli adventní a ještě navečer o té 4. adventní neděli se slaví Štědrý večer – vigilie Ježíšova narození. Tak tomu bude třeba příští rok. A jindy – tak jako právě letos – po čtvrté neděli adventní máme do Štědrého dne ještě skoro celý týden.

Prožili jsme nejdelší možný advent. Advent byl dobou přípravy na Ježíšův příchod. Každoročně se adventem nese volání Ježíšova předchůdce sv. Jana Křtitele: „Připravte cestu Pánu!“ Co si pod těmito slovy představíme? Vše nachystej, ukliď, připrav se – tedy hlavně duchovně, pak přijde Ježíš.

To je jakýsi ideál. Ale víme, že často to bývá jinak: Ježíš přichází tam, kde není nachystáno, kde není uklizeno, kde ho nečekají. I v tom Betlémě. Co tam mohli připravit?

Celý článek...
 
PROMLUVA Z PŮLNOČNÍ MŠE SVATÉ - SVĚTLO DO TEMNOT Tisk
Sobota, 24 Prosinec 2016 00:00

Možná, že někdy i někoho z vás napadla otázka, proč vlastně hlavní bohoslužbou Vánoc je půlnoční mše svatá. Ono to není tak úplně přesné! Když si vezmeme misál – knihu modliteb ke mši svaté, tak zjistíme, že formulář této mše svaté je nadepsán slovy „V noci“. Proč o Vánocích slavíme hlavní mši svatou v noci? Zjednodušeně bychom mohli říct: Proto, že Ježíšův historický příchod na svět – jeho narození – se odehrálo v noci. Tak by se to možná naučily děti v náboženství, ale my si můžeme dovolit i daleko hlubší pohled: Scházíme se v noci, abychom si uvědomili, že příchod Pána Ježíše do našeho světa znamená příchod světla.

Když prorok Izaiáš dávno před Kristovým narozením předpovídá Ježíšův příchod, říká slova, která jsme slyšeli v dnešním 1. čtení: Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 66