ČTYŘI ADVENTNÍ SVÍCE Tisk
Neděle, 27 Listopad 2016 00:00

ZDE v prezentaci naleznete hezkou adventní úvahu o čtyřech svících na adventním věnci, která se stala základem letošního adventního cyklu promluv.

 
PROMLUVA Z 1.NEDĚLE ADVENTNÍ (A,B,C) - SVÍCE MÍRU: ABYCH MOHL KLIDNĚ SPÁT A JEDNOU I KLIDNĚ UMÍRAT Tisk
Neděle, 27 Listopad 2016 00:00

Většina našich nedělních zamyšlení vychází z biblických textů dané neděle. Někdy ale také míváme cyklus promluv na nějaké téma. A právě o letošním adventu bych byl rád, kdybychom prožili cyklus promluv na téma čtyř svící na adventním věnci. Každá z těch svící nám může něco důležitého připomenout.

Začněme tento cyklus promluv jedním hezkým adventním vyprávěním, které nás bude celým adventem provázet a které nese název Čtyři adventní svíce:

Na adventním věnci hořely čtyři svíce. V místnosti bylo takové ticho, že bylo možno slyšet, jak svíce šeptají.
První svíčka vzdychla a řekla: „Jmenuji se POKOJ. Ráda bych přebývala mezi lidmi, ale jim na mně nezáleží. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují!“ Její světélko bylo čím dál menší, až docela zhaslo…
Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA, toužím svítit lidem na cestu životem, ale oni mnou pohrdají, jsem prý nemoderní a zbytečná. Lidstvo nechce o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych svítila!“ Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla…

Celý článek...
 
FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV - PROSINCOVÉ ČÍSLO Tisk
Neděle, 27 Listopad 2016 00:00

ZDE naleznete elektronickou podobu prosincového čísla našeho farního časopisu zvláště s programem na advent a Vánoce, zamyšlení nad parametry naší víry, odpověď na dotaz, kde má zlo své kořeny, pozvání na Den otevřených dveří i na webové stránky Biskupského gymnázium v Ostravě, v Toulkách farní minulostí vzpomínku na advent a také proslulý úsměvný i mrazivý předvánoční projev Antonína Zápotockého.

 
PROMLUVA ZE SLAVNOSTI JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - DĚJINY NÁS UČÍ Tisk
Neděle, 20 Listopad 2016 00:00

Chtěl bych se dnes spolu s vámi nad dnešní slavností zamyslet tak trochu z historického zorného úhlu promítnutého do naší současnosti. Historie je poučná. A kdosi kdysi řekl, že ten, kdo se z historie nepoučil, je odsouzen prožít si ji znovu.

Bylo to před necelými 100 lety. Tehdy se svět zvedal z trosek po 1. světové válce. Lidé uvažovali pod vládou koho a na principech čeho se má společnost uspořádat. Papež Pius XI. tehdy řekl tato vzácná slova: Uznejte královskou vládu Krista a postavte ji proti ničivým silám dnešní doby. V roce 1925 ustanovil svátek Krista Krále a vyzval lidstvo, aby Krista přijalo jako svého Krále a evangelium jako chartu lidských práv.

Byla to ovšem doba, kdy se k moci tlačili i jiní „králové“ a „spasitelé“: V Rusku Lenin a po něm Stalin slibovali ráj na zemi skrze bolševismus a komunismus, Mussolini získával Itálii pro myšlenky fašismu, Hitler v Německu chtěl spasit svět svým nacismem ve Třetí říši. Tři „spasitelé“. A vedle nich papež s výzvou, aby lidé Krista přijali jako Krále a evangelium jako chartu lidských práv.

Celý článek...
 
PROMLUVA Z 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - ANI VLAS Z HLAVY SE VÁM NEZTRATÍ Tisk
Neděle, 13 Listopad 2016 00:00

Mnozí jsme to zažili: Ten pocit, když se nám podařilo opravit kostel nebo když se do kostela podařilo pořídit něco hezkého. A to jsme nezažili pocity těch, kteří si ve své obci, ve svém městě postavili nový kostel! Člověk má radost. Kdo by neměl? Možná jsme v pokušení zakládat si na tom.

Jak nám připomnělo evangelium, na tom krásném Jeruzalémském chrámu si zakládali i židé. Byl jejich chloubou. A mluvili o tom. A my dnes slyšíme v evangeliu, jak Ježíš do této situace řekne něco, co muselo být ale hodně studenou sprchou: „Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“

Obraz zbořeniště chrámu – to byl pro žida obraz konce světa. Ale pro nás to také není příjemná představa, že ta práce, kterou jsme dělali, by přišla vniveč a všechno by bylo v sutinách!

Celý článek...
 
SCÉNKA ZE SVATOMARTINSKÝCH SLAVNOSTÍ Tisk
Neděle, 13 Listopad 2016 00:00

Oslava svátku hlavního patrona naší farnosti je již za námi. Chcete-li si připomenout odpolední hezkou scénku ze života sv. Martina, můžete se podívat...

 
ZVEME NOVÉ DĚTI A MLÁDEŽ MEZI MINISTRANTY A SCHOLU Tisk
Neděle, 06 Listopad 2016 00:00

Pozvání, které zaznělo při nedělní bohoslužbě pro děti, ať už jde o ministování nebo o zapojení do scholy, naleznete také zde. Týká se dětí a mládeže ze všech obcí farnosti. Proč vlastně? A co od toho čekat? A jak to v naší farnosti funguje? Má to něco do sebe? Přečtěte si, zvažte a s mladými prodiskutujte. Těšíme se na posílení našich řad. Byl by to hezký dárek k narozeninám (výročí posvěcení) našeho farního kostela...

 
KRONIKA DOPLNĚNA Tisk
Neděle, 06 Listopad 2016 00:00

Děkuji p. Petru Stonišovi za zpracování kroniky roku 2014. Tímto vás zvu na malý výlet do nedávné minulosti naší farnosti...

 
PROMLUVA Z 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - KÁVOVÁ LŽIČKA Tisk
Neděle, 06 Listopad 2016 00:00

Nevím, jestli jsme si toho všimli, ale to, o čem vypráví dnešní úryvek evangelia – to byla docela provokace! Evangelista sv. Lukáš zcela jasně mluví o tom, že saduceové nevěří ve vzkříšení. A tito lidé, kteří ve vzkříšení nevěřili, přicházejí k Ježíšovi s historkou, která byla skutečně těžce „přitažená za vlasy“ která se asi těžko mohla stát, že totiž bylo 7 bratrů, jeden se oženil, zemřel, pak druhý si vzal tu samou, a zase zemřel a třetí též tak a tak všech sedm se ženilo s tou samou ženou a umírali… No Pane, komu z nich ta žena pak bude patřit při vzkříšení?!

Oni se neptali proto, aby pochopili. Oni chtěli Ježíše chytit za slovo a ukázat, že mají pravdu. Ve vzkříšení nevěřili, zaobírali se hloupostmi a to podstatné jim unikalo.

Celý článek...
 
SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI 2016 Tisk
Úterý, 01 Listopad 2016 00:00

Oslava svátku hlavního patrona naší farnosti se blíží. Přijměte pozvání...

 
PROMLUVA Z 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - KDYŽ SE TOUHY POTKAJÍ Tisk
Neděle, 30 Říjen 2016 00:00

Začal bych to naše dnešní zamyšlení od poslední věty evangelia, která je ale klíčem k pochopení celého toho úryvku: Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. Hledat a zachránit…

Víme, že všechna světová náboženství nějak mluví o tom, že člověk hledá Boha. Ale v tom zjeveném křesťanském náboženství a jistě také předtím v židovství vidíme, že Bůh hledá člověka. Bůh touží po člověku. Kdyby člověk toužil po Bohu alespoň ze zlomku tak, jak Bůh touží po člověku, to by bylo fajn!

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 64