MISIJNÍ NEDĚLE JE ZA DVEŘMI Tisk
Neděle, 16 Říjen 2016 00:00

Zde naleznete dopis národního ředitele Papežských misijních děl a také plakátek k nedělní sbírce na misie. Nechejme se povzbudit...

 
Pastýřský list ke svátku svaté Hedviky 2016 Tisk
Neděle, 16 Říjen 2016 00:00

Milovaní bratři a sestry,

už dvacet let má v nebi na starosti naši diecézi svatá Hedvika. Je to z rozhodnutí svatého Jana Pavla II., který zřizovací bulou stanovil jako patronku naši diecéze právě tuto světici, která má k našemu kraji tak blízko.

Je pravdou, že žila před mnoha staletími, společenská situace její doby byla hodně odlišná od té naší, ale přesto nám má co povědět. Svatost totiž přesahuje staletí, přesahuje společenské vztahy, protože svatost je především vztah k Bohu. Je vždy něco, co můžeme i přes ta staletí najít zajímavého nebo i inspirujícího v životě svatých a máme možnost to aplikovat do naší současnosti, do našeho života. Jen si tak vzpomínám na svatého Ignáce, který v době rekonvalescence po zranění, které jako voják utržil v boji, se začetl do životopisů svatých a díky této inspiraci našel cestu k totální proměně svého života a založil řád jezuitů, který se presentoval jako vojsko Ježíše Krista. My se chceme dnes inspirovat právě svatou Hedvikou, která má i naší době co říci.

Celý článek...
 
RODINY ZVOU - ANEB MISIJNÍ NEDĚLE SE BLÍŽÍ Tisk
Neděle, 09 Říjen 2016 00:00

V neděli 23. října budeme opět slavit Den modliteb za misie. Pojďme jej společně připravit i prožít. ZDE naleznete více. Kdo byste se chtěli zapojit, kontaktujte pí Martinu Krajzlovou z Pusté Polomi.

 
PROMLUVA Z 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - VDĚČNOST Tisk
Neděle, 09 Říjen 2016 00:00

Traduje se úsměvná historka, jak jakési malé dítě dostalo od někoho bonbón, a tatínek povídá: „No, co řekneš?“ A dítko se tak bezelstně podívalo a povídá: „Ještě…“

Nebývá to problém jenom maličkých dětí. Ty často paradoxně poděkovat umí. Bývá to problém i spousty velkých dětí a mládežníků: Neumí pozdravit, neumí poprosit, neumí poděkovat. A přitom slůvko „Děkuji!“ je jedním z prvních slov, kterým rodiče svoje děti učí. Není na škodu připomínat tato základní slůvka i těm starším. Ale bývá to problém i spousty dospělých lidí: Vděčnost ve vztahu k lidem a vděčnost ve vztahu k Bohu. Místo vděčnosti bývá leckdy v pozadí právě ono „Ještě…“

Jeden aforismus říká: „Od doby, kdy byly vynalezeny peníze, není potřeba děkovat.“ Ježíš nás učí něčemu jinému. Evangelium vypráví o deseti malomocných, kteří byli uzdraveni. A říká: „Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se a mocným hlasem velebil Boha.“ Když volali o pomoc, měli mocný hlas všichni. Poděkovat ale přišel jenom jeden. A přitom bylo za co. Malomocenství byla strašná nemoc. Nedala se tehdy léčit. Vždy končila smrtí.

Celý článek...
 
SLOVO OTCE BISKUPA K VOLBÁM Tisk
Neděle, 02 Říjen 2016 00:00

Drazí bratři a sestry,

Po delší době Vás chci všechny touto cestou pozdravit a oslovit v záležitosti, ke které opravdu nemůžeme být lhostejní. Pokud jezdíte po našich cestách, nemohli jste si nevšimnout billboardů, které Vám nabízejí fotografie kandidátů do krajských zastupitelstev a také kandidátů do senátu. Termín voleb se blíží a já bych rád připomněl, že právě volby jsou příležitostí, jak každý z nás může promluvit do budoucnosti. Nechci říkat, koho máte volit, kterou stranu ano a kterou ne, to není mou kompetencí, ale některé okolnosti chci přece jen zmínit. Žijeme ve velmi rozhárané době, media jsou plná násilností, denně se dovídáme o sebevražedných atentátech po celém světě.  Díky těmto skutečnostem i my v naší zemi máme někdy pocit strachu, že i naši zemi zaplaví migrační vlna a zcela předělá naši kulturu. A najednou slyšíme ze všech stran, že jsme přece kultura křesťanská, že ji musíme zachovat. S tím naprosto souhlasím. Ale abychom udrželi toto dědictví otců,  musí mít tuto touhu i ti, kterým dám ve volbách svůj hlas a kteří mě v budoucích 4 letech na úrovni kraje budou zastupovat. Proto Vás chci vybídnout a poprosit: k volbám jděte! Máme přece zodpovědnost za to, co bude v našem kraji v příštím období. Neúčast je volbou toho, koho bych vědomě nikdy nevolil. A za druhé, volte toho, o kterém víte, že nemá v nenávisti Krista a jeho církev. Volte toho, kdo nebude diskriminovat věřící a hledět na ně spatra, kdo bude vytvářet dobrou atmosféru, kdo bude hledat dobro společnosti a nikoliv svoje. A protože chceme budoucím zastupitelům pomoci, vybízím Vás k modlitbám za jejich službu. Přece věříme v sílu modlitby! Vkládejme do přímluv modlitbu za politiky a státníky. I tímto způsobem usilujme o pokoj a mír ve světě, o atmosféru milosrdenství, neboť máme být milosrdní jako je milosrdný náš nebeský Otec.

Přeji vše dobré a ze srdce žehnám všem

+ František V. Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

 
FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV - ŘÍJNOVÉ ČÍSLO Tisk
Neděle, 25 Září 2016 00:00

ZDE naleznete elektronickou podobu říjnového čísla našeho farního časopisu a v něm zvláště pozvání na pouť k Bráně milosrdenství. Samozřejmě také další pravidelné rubriky. A kdybyste nevěděli, kam s dětmi, i v tom vám farní časopis napoví...

 
PROMLUVA Z 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - REINKARNACE ANEB DALŠÍ HRA NEBUDE Tisk
Čtvrtek, 29 Září 2016 12:25

Děti rády hrávají takové ty elektronické hry, ve kterých mají více životů. Když ztratí jeden, na monitoru naskočí hláška: nová hra. Když ztratí druhý život, opět: nová hra. A tak mají třetí, čtvrtý, pátý život a kdo ví, kolik ještě. Až ztratí ten poslední, hra končí.

Vzpomínám to proto, že jsou lidé, kteří tomu, co jsem popsal, věří i v realitě. Chtěl bych se dnes s vámi zamyslet nad otázkou, která především vlivem různých východních nauk nachází místo i v naší společnosti, a to je víra v reinkarnaci neboli v převtělování. Jsou lidé, kteří věří v koloběh životů. Věří, že duše žije víc životů. Říkají, že když zemře jedno tělo, duše z něj odejde a vtělí se do jiného právě narozeného nebo počatého těla, a žije další život a pak zase tělo zemře a duše se vtělí do třetího těla a pak do čtvrtého a do pátého, a tak žije koloběh životů, aby se stále očišťovala, stále vylepšovala, stále zdokonalovala, a když už je dokonalá, tak ten koloběh životů prostě skončí a duše spočine v jakési nirváně, v jakémsi spočinutí.

Je třeba říct, že toto není víra křesťanská. I Bible i logické úvahy nám ukazují, že tudy cesta nevede.

Celý článek...
 
ŠKOLA PARTNERSTVÍ Tisk
Neděle, 18 Září 2016 00:00

Je vám 18 až 35 let a máte partnera, s nímž uvažujete vstoupit do manželství? Chcete o tom vědět víc a chcete se na to pořádně připravit pod vedením odborníků a těch, kteří v manželství žijí? Pak právě pro vás připravuje Centrum pro rodinu a Diecézní středisko mládeže zajímavý program.

 
PROMLUVA Z 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - DĚTI SVĚTA A DĚTI SVĚTLA Tisk
Neděle, 18 Září 2016 00:00

Tak to zní teda divně. Ježíš vypráví podobenství o nepoctivém správci, vypráví o jeho čachrech a pak řekne větu, která člověka zarazí: Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Tady je moc důležitá jedna věc: Ježíš nechválí správcovu nepoctivost, ale všímá si té jeho prozíravosti. A dodá větu, která nás křesťany moc nectí: Děti tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější, než děti světla…

Děti světla – to jsme my křesťané. A děti světa – to jsou lidé žijící pro to, co nabízí tento svět. Vidíme to kolem sebe, jak děti světa dokážou být prozíravé, obezřetné, nápadité, precizní. Třeba takoví podnikatelé: Jak zvažují, kde bude menší riziko, kde bude větší zisk, kam investovat, kam neinvestovat. Dokonce i kriminální živly: Kolik času a sil věnují přípravě, promyšlení, provedení zločinu. Jak uvažují, kde je menší nebezpečí, kde větší lup, kde snadnější cesta, koho mohou potkat, jaká chvíle je nevhodnější, kde jsou kamery, jaké překážky budou muset překonat, co k tomu budou potřebovat, jak čin provést co nejrychleji, co nejtišeji, jak zamést stopy…

Celý článek...
 
PROMLUVA Z 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - NECHAL SE UTOPIT V ŽUMPĚ NAŠICH HŘÍCHŮ Tisk
Neděle, 11 Září 2016 00:00

Dnešní evangelium nabízí mnoho možných obrazů. Můžeme zůstat u jediného výjevu: Představme si otce, jak přijímá a objímá toho syna v jeho špíně, v jeho špinavých a orvaných šatech, načichlých od vepřů. To je obraz Boha: On se v tom nejširším smyslu slova neštítí lidské špíny.

Poslouchal jsem takové hezké svědectví z loňské Katolické charismatické konference – svědectví adventistického kazatele Václava Vondráška. Svědectví místy úsměvné, místy možná pro někoho až nechutné, ale hlavně svědectví hodně hluboké. Vzpomínal na to, jak slavili století výročí založení sboru. Čekalo se dost lidí.

Celý článek...
 
PROMLUVA V DEN SVATOŘEČENÍ MATKY TEREZY - ŽIVOT TAK SKROMNÝ I BOHATÝ Tisk
Neděle, 04 Září 2016 00:00

Spolu s celou církví se dnes radujeme ze svatořečení osobnosti, jejíž význam překračuje hranice církve, Matky Terezy. Pojďme si tedy připomenout její tak skromný a přesto tak bohatý život.

Narodila se 27. srpna 1910 ve Skopje v albánské oblasti Kosovo. Narodila se do zámožné rodiny albánských katolíků. Když ve 12 letech slyšela kázat misionáře z Indie, poprvé pocítila touhu po řeholním životě. V 18 letech odcestovala do Irska a v Dublinu vstoupila k sestrám Naší Paní Loretánské. Brzy se pak dostala do Indie, do Kalkaty. Tato řeholní sestra působila na střední škole jako učitelka zeměpisu a dějepisu. Vynikala odvahou a organizačním talentem. V r. 1944 se stala dokonce ředitelkou školy. V roce 1946, když jela vlakem na duchovní cvičení, ji plně zasáhla bída chudých a ucítila povolání vyměnit zajištěný život v kongregaci za službu nejubožejším z ubohých. To se stalo v r. 1948 – když jí bylo 38 let. Pronikala do skutečně nejopuštěnějších zákoutí, setkávala se s těžce postiženými, kteří kolikrát lezli po čtyřech a prosili o něco k jídlu.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 63