PROMLUVA Z 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - VCHÁZET TĚSNÝMI DVEŘMI Tisk
Neděle, 21 Srpen 2016 00:00

Pod zorným úhlem tohoto přísného evangelia bych tady chtěl vzpomenout jednu úsměvnou knížky, která svého času vyšla, a která nese název Děti píšou Pánu Bohu. V jednom z těch dopisů se objevuje i tato otázka: Bože, je pan farář opravdu Tvůj přítel, nebo se znáte jenom služebně?

Tak je to důležitá otázka pro nás kněze ale také pro nás pro všechny. O tom totiž vypráví dnešní evangelium. V duchu těchto Ježíšových slov můžeme na Božím soudu čekat otázku, zda jsme byli opravdu přátelé Kristovi, anebo zda jsme se znali pouze zvnějšku tak jako ti, kteří se dovolávali toho, že s nimi seděl na ulicích a že jim kázal a že s ním jedli a pili.

Celý článek...
 
PROMLUVA Z 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - OHEŇ ROZDĚLENÍ Tisk
Neděle, 14 Srpen 2016 00:00

Mnozí z nás by asi mohli vyprávět, jak to někdy v životě chodí a jak je to bolavé. Že je to možné, že se otec postaví proti synu nebo syn se postaví proti otci, nebo matka proti dceři nebo dcera proti matce. Nebo se postaví snacha proti tchyni nebo tchyně proti snaše. Proč? Jistě je to následek hříchů. A někdy mnohých hříchů. A někdy kvůli vážným věcem a někdy kvůli prkotinám.

Ale proč mluví o rozdělení Ježíš? Proč mluví o rozdělení ten, který je Pokoj sám? On nepřinesl prioritně rozdělení! On přinesl život a pokoj. Rozdělení je důsledkem neschopnosti nebo neochoty přijmout Krista a přijmout to, co Ježíš přináší. A to rozdělení kvůli Kristu může jít i napříč rodinami. A může to být hodně bolestné.

Celý článek...
 
PROMLUVA Z 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - MÁM BÝT PŘESVĚDČEN O NĚČEM, CO NEVIDÍM? Tisk
Neděle, 07 Srpen 2016 00:00

Včera v Píšti při děkanátní pouti za obnovu rodin a nová duchovní povolání vzpomínal otec generální vikář ateistickou reklamní kampaň, která v roce 2009 proběhla ve Španělsku a Velké Británii, kdy autobusy a vozy metra byly polepené plakáty se sloganem: „Bůh pravděpodobně není. Nedělejte si starosti a užívejte si života!“ Dál jsem to nezachytil úplně přesně, ale otec generální vikář vyprávěl, jak se ptali jakéhosi člověka, co na tu kampaň říká. A on odpověděl zhruba v tomto smyslu: „Já mám s Bohem zkušenosti, takže mojí víře žádná kampaň uškodit nemůže.“ A to je to nejkrásnější – když člověk má s Bohem zkušenosti.

Celý článek...
 
PROGRAM POUTÍ V ROCE 2016 V HRABYNI Tisk
Neděle, 31 Červenec 2016 00:00

Hrabyňské pouti se blíží. Jste zváni...

 
PROMLUVA Z 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - ZTRÁCET NEBO ODEVZDÁVAT? Tisk
Neděle, 31 Červenec 2016 00:00

Bůh mu řekl: „Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?“ Ona ta honba za mamonem často bláznovstvím je. Kdosi to krásně vyjádřil, když říkal, že jsou lidé, kteří napřed ztrácejí zdraví, aby získali peníze, a pak utrácejí peníze, aby znovu získali zdraví. Že jsou lidé, kteří žijí, jako by nikdy neměli umřít a umírají, jako by nikdy nežili. Četl jsem takový krásný příběh, o který se teď chci s vámi podělit:

Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal: „Proč nerybaříš?“ - „Protože pro dnešek jsem už ulovil dostatečné množství ryb,“ odpověděl rybář. „Proč neulovíš ještě nějaké další?“ - „A co bych s nimi dělal?“ - „Vydělal bys více peněz,“ zněla podnikatelova odpověď. „Mohl bys k lodi připevnit motor, vydat se do hlubších vod a ulovit více ryb. Pak bys získal peníze na dvě lodi…, a snad i na celou flotilu. Najal by sis zaměstnance a stal by se z tebe boháč jako ze mne.“ - „A co bych dělal potom?“ zeptal se rybář. „Mohl by sis pořádně užívat života.“ A rybář povídá: „A co myslíš, že dělám právě teď?“

Celý článek...
 
FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV - SRPNOVÉ ČÍSLO Tisk
Neděle, 31 Červenec 2016 00:00

ZDE naleznete elektronickou podobu srpnového čísla našeho farního časopisu a v něm mj. zamyšlení nad skutkem milosrdenství, který se nazývá "trpělivě snášet obtížné lidi", otázku k 1. přikázání o Bohu nebo bozích v životě člověka, odpověď na váš dotaz, co je to Porcinkule, Toulky farní minulostí, seznámení s dětmi, které naše farnost podporuje v rámci Adopce na dálku, ohlédnutí za koncem školního roku, pozvání k přijetí svátosti pomazání nemocných, srpnový program a další porci vtipů s křesťanskou tématikou.

 
PROMLUVA ZE 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - ROZTRŽITOST PŘI MODLITBĚ Tisk
Neděle, 24 Červenec 2016 00:00

V evangeliu zaznívá prosba jednoho z učedníků: „Pane, nauč nás modlit se!“

Vypráví se z života sv. Františka Saleského, jak přijel na koni do nějaké vesnice a tam potkal sedláka, který se chlubil, že se fakt umí modlit, aniž by při tom myslel na něco jiného. A svatý František mu říká: „Tak víš co? Jestli se zcela soustředěně pomodlíš Otče náš, daruji ti svého krásného koně.“ Sedlák se začal modlit. A uprostřed modlitby povídá: „A dostanu jenom koně nebo i sedlo?“ A biskup František mu říká: „Bohužel, bohužel, ani koně ani sedlo…“ Neuměl se bez rozptylování pomodlit ani tuhle krátkou modlitbu.

Budeme dneska uvažovat nad roztržitostí v modlitbě. Možná začněme tím, kdy roztržitost při modlitbě hříchem je a kdy hříchem není. Většinou hříchem není, protože bývá nevědomá, nechtěná. Dětem v náboženství říkám: Když se jdeš modlit a chceš se dobře modlit, ale najednou si uvědomíš, že jsi myšlenkami při fotbalu, tak se vrať klidně k myšlenkám na Pána Boha. Hřích to nebyl, protože to nebylo vědomé – ty jsi to nechtěl, ty ses chtěl modlit dobře a Pán Bůh to ví.“ Samozřejmě, že z takové neúmyslné roztržitosti není třeba se zpovídat.

Celý článek...
 
FOTOGALERIE DOPLNĚNA Tisk
Sobota, 23 Červenec 2016 00:00

Po delších problémech s uložištěm se opět podařilo aktualizovat fotogalerii z akcí spojených s životem naší farnosti. Naleznete zde nově fotografie z netradičních Křížových cest, z misijního štrůdlování a přednášky o Ghaně, z koncertu ZUŠ pro maminky, z výletu školáků z náboženství na bobovou dráhu v Tošovicích, z 1. svatého přijímání i z pouti dětí na Prašivou. Podívejte se...

 
PROMLUVA Z 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - LEPŠÍ ÚDĚL Tisk
Neděle, 17 Červenec 2016 00:00

Na první poslech to dnešní evangelium zní „sedmkrát podivuhodně“: Jako by Ježíš úplně „shodil“ tu starající se a snažící se Martu a jakoby úplně vychválil do nebes tu „línou“ Marii. A ono ta tak není! Jistě i tento úryvek musíme vnímat v kontextu celého Ježíšova poselství.

Koneckonců obě dvě sestry měly poctivý úmysl být tady pro Krista. Každá po svém. Také fakt, že Marie se posadila Ježíšovi k nohám a poslouchala jeho řeč, zatímco Marta obsluhovala, ještě neznamená, že před tím s přípravou jídla nepomáhala.

Marta to myslela moc dobře. Ona věděla, že Ježíš na svých cestách si moc pohodlí a pohostinnosti neužije, tak mu jakési pohodlí a pohostinnost chtěla nabídnout ve svém domě. A je těžké si představit, že Ježíš by tím pohrdl. Takový Ježíš nebyl!

Celý článek...
 
PROMLUVA Z 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - NEMUSÍM SOUHLASIT, ALE V BRYNDĚ MUSÍM POMOCI Tisk
Neděle, 10 Červenec 2016 00:00

Dnešní četba Božího slova končí příběhem – podobenstvím Ježíšovým. A já bych to dnešní naše zamyšlení příběhem začal. Jeho autorem je Anthony de Mello. Vypráví o jednom továrníkovi, který pláče před továrnou, která hoří. Přijde k němu jeho syn a říká: „Tati, co tady děláš?“ – „Pláču. Copak nevidíš? Naše továrna hoří!“ A syn říká: „Ale tati, nebreč, vždyť tuhle továrnu jsme před dvěma měsíci prodali!“ A v tu ránu jsou oči toho otce suché… Tolik trpký příběh Anthony de Mella.

Možná známe i my taková ta pořekadla: „Nehas, co tě nepálí!“ Nebo také: „Z cizího krev neteče.“ Ježíš nás učí, že takhle ne. Ježíš nás učí, že z cizího krev teče a že je to také náš problém.

Celý článek...
 
DIKTATURA VERSUS NADĚJE Tisk
Sobota, 02 Červenec 2016 00:00

Nechystáte se v rámci prázdninových cest k Bráně milosrdenství do ostravské katedrály? Možná vás tam zaujme i zajímavá výstava o době pronásledování církve v naší zemi v letech 1948 až 1989.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 62