PROMLUVA Z 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) - LITERA A SMYSL ZÁKONA Tisk
Neděle, 12 Únor 2017 00:00

Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete… Farizeové a zákoníci měli do detailů přesně vypracovaný systém příkazů a zákazů a mechanicky je plnili. Ale neptali se na jejich smysl. A to je to, co nám Ježíš přišel říct: Ptej se po smyslu přikázání!

Konkrétní příklad: Farizeové a zákoníci měli seznam asi 39 druhů práce, kterou ve sváteční sobotní den nesměli konat a hodně na tom lpěli. Dokonce snad měli stanovený i počet písmen, které člověk ve sváteční den mohl napsat. Měli stanovený počet kroků, který ve sváteční den mohli ujít a hodně na tom lpěli. Když mechanicky dodrželi literu zákona, byli pyšní na to, jak jsou dokonalí. A měli i Kristu hodně za zlé, když ve sváteční den uzdravil nemocného. A Ježíš jim říká: Hoši, takhle ne! Sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu! … Nepochopili smysl přikázání o svěcení svátečního dne.

Celý článek...
 
POZVÁNÍ NA PŘEDNÁŠKU - P. LUKÁŠ ENGELMANN: SPECIFIKA MUŽSKÉ A ŽENSKÉ VÝCHOVY Tisk
Sobota, 11 Únor 2017 00:00

Jste srdečně zváni na přednášku, která se uskuteční v pátek 17. února 2017 na faře v Pusté Polomi. Zde je pozvání Otce Lukáše:

Zdá se, že se v dnešní době prohlubuje určitá nedůvěra k rodině, a tudíž dochází k mnoha "experimentům", co se rodinného života týče. Přibývá lidí, kteří žijí v dospělosti doma s rodiči, od kterých se odmítají (ať už vědomě či nevědomě) separovat. Jsou lidé, kteří žijí s partnerem v jednom domě, ale bez závazků, aby si „vyzkoušeli“, zda jim rodinný život s tím či oním partnerem půjde. Jsou lidé, kteří zůstanou tzv. „single“ = svobodní častokráte vychovávající dítě (či děti) sami bez partnera. Novým modelem soužití se stává tzv. „mingle“ (zkratka pocházející z anglického „married, but single" = vdaná, ale svobodná). To jsou lidé, kteří sice mají partnera, ale každý si žije ve své domácnosti a setkávají se pouze v určité dny v týdnu. V klasické rodině mají své místo muž a žena jako otec a matka. Mužská a ženská výchova je totiž odlišná a specifická. Pro děti je velice prospěšné, když zažijí výchovu celistvou. Setkávám se totiž s předsudkem, že výchova je záležitost žen a pro muže je to jen "doplňková činnost". Avšak výchova otců je stejně důležitá a podstatná jako výchova matek, i když má jiné důrazy. Budeme se tedy zabývat specifiky výchovy mužů a žen i extrémy, se kterými je možno se setkat.

 
PROMLUVA Z 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) - JEŽÍŠŮV SEN O SOLI ZEMĚ A SVĚTLU SVĚTA Tisk
Neděle, 05 Únor 2017 00:00

Uvažoval jsem, jak uchopit toto Ježíšovo slovo, které jsme právě slyšeli. Chtěl jsem říct: Ježíš nám dává důvěru – máme být solí země, světlem světa. Pak mě napadl jiný pojem: Ježíš nás vybízí, abychom byli solí země, světlem světa. A nakonec jsem objevil krásnou myšlenku: Ježíš nám vypráví svůj sen. Sen o každém učedníkovi, který bude solí země, světlem světa. Trocha soli stačí do pokrmu, aby měl chuť. Malý plamínek svíčky pomáhá zorientovat se i v úplné tmě. Čím je sůl pro pokrm, čím je plamínek svíčky ve tmě, tím je dobrý a věrný život křesťana v tomto světě.

Celý článek...
 
PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) - BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ V DUCHU Tisk
Neděle, 29 Leden 2017 00:00

Ježíš otevřel ústa a učil je… Řekl bych, že když Ježíš otevřel ústa, tak je otevřeli i všichni ostatní. Údivem. Ježíš totiž úplně převrací hodnoty, které tento svět vyznává. Ježíš nazývá šťastnými ty, které my považujeme za nešťastné. Pro nás jsou šťastní ti, kdo mají moc, bohatství, úspěch, obdiv, „široké lokty“… A Ježíš to úplně převrací. Šťastnými nazývá ty, které my nazýváme nešťastnými. Tak buď se mýlíme my anebo On! Problém je v tom, že co Ježíš říká, to funguje. Ukážeme si to na prvním blahoslavenství:

„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“ Lidé světa často toto blahoslavenství chápou tak, že je tu řeč o lidech, kterým to moc nemyslí. A ono to tak není. Jedná se o „anawim ruach“ - skloněné v duchu. Blahoslavení sklonění v duchu. To znamená pokorní ve svém nitru, ti, kteří jsou chudí na vyvyšování svého JÁ, ti kteří vědí, jak to čteme v Bibli: „Člověče, co máš, co bys nebyl dostal?!“ Chudí v duchu, sklonění v duchu – to jsou ti, kteří vědí, že sami ze sebe toho moc dát nemohou. Vědí, že potřebují Boha.

Celý článek...
 
FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV - ÚNOROVÉ ČÍSLO Tisk
Neděle, 29 Leden 2017 00:00

ZDE naleznete elektronickou podobu únorového čísla našeho farního časopisu. A čísel v něm bude víc než dost, neboť v něm mj. naleznete také ekonomickou bilanci posledních dvou let. Také pastorační bilanci uplynulého roku, výročí připadající v naší farnosti na tento rok, ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou, program na měsíc či pár snad hezkých vtipů. Jo - a ukazujete Pánu Ježíši svoje panenky???

 
PROMLUVA Z 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) - JEDNOTA V RŮZNOSTI Tisk
Neděle, 22 Leden 2017 00:00

I dnes se nabízí celá řada možností, nad čím tady uvažovat. Scházíme se v týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Nebudeme se dnes zabývat dialogem mezi různými církvemi. Zůstaneme v té naší církvi. Co si představovat pod pojmem „jednota“…

Alexandr Solženicyn vypráví ve své knize Souostroví Gulag o tom, jak kdysi za tvrdého komunistického režimu se kdesi poblíž Moskvy konala politická schůze. Na pódiu seděli nejdůležitější lidé z města. Mezi lidmi v sále byli jako vždy tajní v civilu. Odeznělo mnoho projevů. Vrcholem byla chvalořeč na Stalina. Sotva řečník skončil svůj projev, všichni vstali a začal nadšený, bouřlivý potlesk. Tři minuty, čtyři minuty. Každý ví, že tajní z Moskvy přesně sledují, kdo první přestane tleskat. Dlaně už začaly bolet. Nikdo však ani nezpomalí. Šest minut, sedm, osm minut. Starším lidem od samého tleskání buší srdce, ale nepolevují. Každý se bojí. Jak to skončí? Jedenáct minut. Už to začíná být nesnesitelně hloupé i pro ty, kteří Stalina upřímně zbožňují. Ale kdo se první odváží přestat? Hromadné šílenství! Zdá se, že budou tleskat, dokud je nezačnou vynášet na nosítkách… Řediteli papírny to už připadá příliš hloupé. Přestává tleskat a sedá si. V sále nastává hrobové ticho.

Celý článek...
 
DO TVÝCH STAROSTÍ Tisk
Neděle, 15 Leden 2017 00:00

Pokud se vám líbila píseň, kterou jsme v návaznosti na nedělní promluvu zpívali, ale poněkud jste ji pozapomněli, ZDE se k ní můžete vrátit...

 
PROMLUVA Z 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) - BŮH JE MOU SILOU Tisk
Neděle, 15 Leden 2017 00:00

Existuje taková hezká hádanka: Jakou větu žádný člověk tady na zemi nemůže pravdivě říct? Odpověď zní: Jsem mrtvý… To žádný člověk na této zemi pravdivě říct nemůže.

Ale my jsme v dnešním prvním čtení slyšeli větu, kterou nemůže pravdivě říct žádný nevěřící člověk: „Bůh je mou silou.“ A já bych na tuto drobnou, ale nesmírně silnou větu chtěl tady dneska upozornit: Bůh je mou silou. Kdybychom si z dnešní mše svaté neodnesli žádnou jinou myšlenku, jenom tuto, tak jsme si odnesli strašně moc: Bůh je mou silou… Tato slova si může přivlastnit každý, kdo Bohu věří, kdo ho má rád. Můžeme si tato slova opakovat ve chvílích, kdy jde na nás obava, strach, slabost, kdy jsme vystaveni nějakým zkouškám. Může nás ta věta povzbudit, protože to je skutečnost: Bůh je mou silou, o kterou se mohu opřít.

Celý článek...
 
MUDRCOVÉ OD VÝCHODU V PODÁNÍ NAŠICH MLÁDEŽNÍKŮ Tisk
Neděle, 15 Leden 2017 00:00

Během adventu jsme se při rorátech s dětmi připravovali scénkami a povídáním na lepší pochopení vánočních událostí. Chcete-li, můžete se podívat na fotografie a hezkou scénku z posledního setkání, která jistě pohladí po duši.

 
POUTĚ 2017 NA MARIA HILF Tisk
Neděle, 15 Leden 2017 00:00

Maria Hilf je mariánské poutní místo zavěcené zvláště ochraně nenarozeného života. Jeho duchovním správcem je P. Mariusz Banaszczyk, kterého v naší farnosti známe z dob, kdy k nám dojížděl zastupat a zpovídat z Velké Polomi. Teď nám posílá pozvání na setkání při některé z poutí.

 
PROMLUVA ZE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ (A,B,C) - VODA, KŘÍDA, KADIDLO: VZÁCNÉ DARY? Tisk
Neděle, 08 Leden 2017 00:00

Vzácné dary přinesli mudrci Pánu Ježíši. Zjišťoval jsem na mši svatou pro děti, jak moc vzácné ty dary byly. Tak třeba takovou kilogramovou zlatou cihličku bychom dnes pořídili za necelý milion korun. Na kilogram skutečně kvalitního kadidla se v době Ježíšově muselo pracovat zhruba tři týdny. A myrha byla ještě pětinásobně dražší než kadidlo. Přinesli mudrci vzácné dary.

Básník Václav Renč, když ve verších popisuje klanění mudrců, používá mj. tato slova:

Hle, naše dary, stříbro, zlato,
tmí se nám v dlaních jako bláto
před tváří tvou…

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 67