FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV - ŘÍJNOVÉ ČÍSLO Tisk
Neděle, 25 Září 2016 00:00

ZDE naleznete elektronickou podobu říjnového čísla našeho farního časopisu a v něm zvláště pozvání na pouť k Bráně milosrdenství. Samozřejmě také další pravidelné rubriky. A kdybyste nevěděli, kam s dětmi, i v tom vám farní časopis napoví...

 
PROMLUVA Z 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - REINKARNACE ANEB DALŠÍ HRA NEBUDE Tisk
Čtvrtek, 29 Září 2016 12:25

Děti rády hrávají takové ty elektronické hry, ve kterých mají více životů. Když ztratí jeden, na monitoru naskočí hláška: nová hra. Když ztratí druhý život, opět: nová hra. A tak mají třetí, čtvrtý, pátý život a kdo ví, kolik ještě. Až ztratí ten poslední, hra končí.

Vzpomínám to proto, že jsou lidé, kteří tomu, co jsem popsal, věří i v realitě. Chtěl bych se dnes s vámi zamyslet nad otázkou, která především vlivem různých východních nauk nachází místo i v naší společnosti, a to je víra v reinkarnaci neboli v převtělování. Jsou lidé, kteří věří v koloběh životů. Věří, že duše žije víc životů. Říkají, že když zemře jedno tělo, duše z něj odejde a vtělí se do jiného právě narozeného nebo počatého těla, a žije další život a pak zase tělo zemře a duše se vtělí do třetího těla a pak do čtvrtého a do pátého, a tak žije koloběh životů, aby se stále očišťovala, stále vylepšovala, stále zdokonalovala, a když už je dokonalá, tak ten koloběh životů prostě skončí a duše spočine v jakési nirváně, v jakémsi spočinutí.

Je třeba říct, že toto není víra křesťanská. I Bible i logické úvahy nám ukazují, že tudy cesta nevede.

Celý článek...
 
ŠKOLA PARTNERSTVÍ Tisk
Neděle, 18 Září 2016 00:00

Je vám 18 až 35 let a máte partnera, s nímž uvažujete vstoupit do manželství? Chcete o tom vědět víc a chcete se na to pořádně připravit pod vedením odborníků a těch, kteří v manželství žijí? Pak právě pro vás připravuje Centrum pro rodinu a Diecézní středisko mládeže zajímavý program.

 
PROMLUVA Z 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - DĚTI SVĚTA A DĚTI SVĚTLA Tisk
Neděle, 18 Září 2016 00:00

Tak to zní teda divně. Ježíš vypráví podobenství o nepoctivém správci, vypráví o jeho čachrech a pak řekne větu, která člověka zarazí: Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Tady je moc důležitá jedna věc: Ježíš nechválí správcovu nepoctivost, ale všímá si té jeho prozíravosti. A dodá větu, která nás křesťany moc nectí: Děti tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější, než děti světla…

Děti světla – to jsme my křesťané. A děti světa – to jsou lidé žijící pro to, co nabízí tento svět. Vidíme to kolem sebe, jak děti světa dokážou být prozíravé, obezřetné, nápadité, precizní. Třeba takoví podnikatelé: Jak zvažují, kde bude menší riziko, kde bude větší zisk, kam investovat, kam neinvestovat. Dokonce i kriminální živly: Kolik času a sil věnují přípravě, promyšlení, provedení zločinu. Jak uvažují, kde je menší nebezpečí, kde větší lup, kde snadnější cesta, koho mohou potkat, jaká chvíle je nevhodnější, kde jsou kamery, jaké překážky budou muset překonat, co k tomu budou potřebovat, jak čin provést co nejrychleji, co nejtišeji, jak zamést stopy…

Celý článek...
 
PROMLUVA Z 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - NECHAL SE UTOPIT V ŽUMPĚ NAŠICH HŘÍCHŮ Tisk
Neděle, 11 Září 2016 00:00

Dnešní evangelium nabízí mnoho možných obrazů. Můžeme zůstat u jediného výjevu: Představme si otce, jak přijímá a objímá toho syna v jeho špíně, v jeho špinavých a orvaných šatech, načichlých od vepřů. To je obraz Boha: On se v tom nejširším smyslu slova neštítí lidské špíny.

Poslouchal jsem takové hezké svědectví z loňské Katolické charismatické konference – svědectví adventistického kazatele Václava Vondráška. Svědectví místy úsměvné, místy možná pro někoho až nechutné, ale hlavně svědectví hodně hluboké. Vzpomínal na to, jak slavili století výročí založení sboru. Čekalo se dost lidí.

Celý článek...
 
PROMLUVA V DEN SVATOŘEČENÍ MATKY TEREZY - ŽIVOT TAK SKROMNÝ I BOHATÝ Tisk
Neděle, 04 Září 2016 00:00

Spolu s celou církví se dnes radujeme ze svatořečení osobnosti, jejíž význam překračuje hranice církve, Matky Terezy. Pojďme si tedy připomenout její tak skromný a přesto tak bohatý život.

Narodila se 27. srpna 1910 ve Skopje v albánské oblasti Kosovo. Narodila se do zámožné rodiny albánských katolíků. Když ve 12 letech slyšela kázat misionáře z Indie, poprvé pocítila touhu po řeholním životě. V 18 letech odcestovala do Irska a v Dublinu vstoupila k sestrám Naší Paní Loretánské. Brzy se pak dostala do Indie, do Kalkaty. Tato řeholní sestra působila na střední škole jako učitelka zeměpisu a dějepisu. Vynikala odvahou a organizačním talentem. V r. 1944 se stala dokonce ředitelkou školy. V roce 1946, když jela vlakem na duchovní cvičení, ji plně zasáhla bída chudých a ucítila povolání vyměnit zajištěný život v kongregaci za službu nejubožejším z ubohých. To se stalo v r. 1948 – když jí bylo 38 let. Pronikala do skutečně nejopuštěnějších zákoutí, setkávala se s těžce postiženými, kteří kolikrát lezli po čtyřech a prosili o něco k jídlu.

Celý článek...
 
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ Tisk
Neděle, 04 Září 2016 00:00

Začal nám nový školní rok. Zde naleznete pozvání i přihlášku pro 1. stupeň ZŠ a pozvání, přihlášku a letošní témata pro 2. stupeň ZŠ. Prosíme, nezapomeňte své děti (i ty nejstarší) opět přihlásit do náboženství. I tímto způsobem křesťanští rodiče dávají dětem najevo, co je pro ně důležité.

 
PROMLUVA Z 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - PŘEDAT ŠTAFETU VÍRY Tisk
Neděle, 28 Srpen 2016 00:00

Před nedávnem jsme ve 2. čtení slyšeli: „Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají.“ Můžeme myslet nejenom na lidi světa. Všimněme si i toho dnešního 2. čtení: Je tam připomínka Boha, Ježíše, andělů, všech těch, kteří žili před námi a dosáhli už věčného cíle. Jistě je mezi nimi spousta našich rodičů, prarodičů, přátel.

Tak jako maminka se dívá často na svoje dítě, a nejen na to maličké, ale jak sleduje každý důležitý životní krok i svého dospělého dítěte, tak jako sportovní fanoušci pozorují z tribun svoje borce, tak jako televize přenáší utkání třeba z druhého konce světa a stamiliony lidí spoluprožívají se sportovci jejich zápas, jejich výhry, ale i každé zaváhání, každou sebemenší chybu, podobně je spousta pohledů – velmi intenzivních – pohledů těch, kteří nás mají rádi, kteří ty životní zápasy – výhry i prohry – prožívají spolu s námi, radují se z každého krůčku kupředu a někdy se třeba o nás i bojí, když vidí naše prohry, naše fauly, třeba i naše pády.

Celý článek...
 
FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV - ZÁŘÍJOVÉ ČÍSLO Tisk
Čtvrtek, 01 Září 2016 00:00

ZDE naleznete elektronickou podobu záříjového čísla naše farního časopisu, které je věnováno vstupu do nového školního roku. Naleznete zde také zamyšlení nad vírou, která je důvěrou, odpověď na další váš dotaz, představení webových stránek časopisu "Milujte se!", v Toulkách farní minulostí něco o obrazu sv. Martina v našem farním kostele, ohlédnutí za prázdninami, neodmyslitelný Informační servis, pozvání dětí k přípravě na přijímání svátostí, dva hezké vtipy i dětskou stránku.

 
PROMLUVA Z 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - VCHÁZET TĚSNÝMI DVEŘMI Tisk
Neděle, 21 Srpen 2016 00:00

Pod zorným úhlem tohoto přísného evangelia bych tady chtěl vzpomenout jednu úsměvnou knížky, která svého času vyšla, a která nese název Děti píšou Pánu Bohu. V jednom z těch dopisů se objevuje i tato otázka: Bože, je pan farář opravdu Tvůj přítel, nebo se znáte jenom služebně?

Tak je to důležitá otázka pro nás kněze ale také pro nás pro všechny. O tom totiž vypráví dnešní evangelium. V duchu těchto Ježíšových slov můžeme na Božím soudu čekat otázku, zda jsme byli opravdu přátelé Kristovi, anebo zda jsme se znali pouze zvnějšku tak jako ti, kteří se dovolávali toho, že s nimi seděl na ulicích a že jim kázal a že s ním jedli a pili.

Celý článek...
 
PROMLUVA Z 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) - OHEŇ ROZDĚLENÍ Tisk
Neděle, 14 Srpen 2016 00:00

Mnozí z nás by asi mohli vyprávět, jak to někdy v životě chodí a jak je to bolavé. Že je to možné, že se otec postaví proti synu nebo syn se postaví proti otci, nebo matka proti dceři nebo dcera proti matce. Nebo se postaví snacha proti tchyni nebo tchyně proti snaše. Proč? Jistě je to následek hříchů. A někdy mnohých hříchů. A někdy kvůli vážným věcem a někdy kvůli prkotinám.

Ale proč mluví o rozdělení Ježíš? Proč mluví o rozdělení ten, který je Pokoj sám? On nepřinesl prioritně rozdělení! On přinesl život a pokoj. Rozdělení je důsledkem neschopnosti nebo neochoty přijmout Krista a přijmout to, co Ježíš přináší. A to rozdělení kvůli Kristu může jít i napříč rodinami. A může to být hodně bolestné.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 63